תרגול וטכניקות פרטניות: נעליים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים