סדנה מעשית: חומר, צללית ואטיטיוד | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנה מעשית: חומר, צללית ואטיטיוד

קוד
300131
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00