אופנת רחוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אופנת רחוב

קוד
300117
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00