בגד כמבנה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בגד כמבנה

קוד
300115
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

למרות הבדלים משמעותיים בין אדריכלות לאופנה, שניהם משמשים את גוף האדם ומנקודת מוצא זו שני התחומים מחפשים למצוא דרך לכסות ולגונן עלינו תוך פרשנות תרבותית, דתית ופוליטית. באופנה, כמו גם באדריכלות, המעצבים יוצרים מתוך צורות גאומטריות עם דגש על פרופורציות וצלליות ואין כמו הבגד המחויט למחיש את הקשר הזה. בגדים מחויטים מקיימים בתוכם את האלמנטים המרכזיים של חשיבה אדריכלית - מבניות, פונקציונליות וסגנון - והם למעשה פסגת מורכבות הבניה והתפירה של עולם האופנה. תחילתו של הקורס בתרגילים טכניים לצורך היכרות עם מלאכת החייטות לצד תרגילים עיצוביים שמתמקדים באספקטים בסיסיים בעיצוב - צורה, צבע, צללית, מרקם. לאחר מכן, יתבקשו הסטודנטים להתמקד באחד התרגילים ותוך מחקר רעיוני וחומרי לגבש קונספט מהודק שיתורגם לדגם שבוחן את משמעות הבגד כמבנה ביחס לגוף וביחס לסביבה. קורס שמאפשר חקירה מתמשכת שמתחילה באופן אינטואיטיבי ולאחר מכן כפיתוח ומחקר רעיוני. האופי האקספרמנטלי של הקורס יאפשר לסטודנטים להתנתק מתהליך המקובל של נושא-מחקר-ביצוע ולעבוד הפוך, כך שיזכו להתנסות בפעולות וטכניקות שיכולות להוביל אותם לתוצרים מפתיעים ולא צפויים. בחשיפה לגישות עבודה שונות טמון פוטנציאל של גילוי חוזקות או נטיעות נסתרות של הסטודנטים או לחילופין, דווקא חיזוק של כתב היד המתהווה.