סטורי טלינג | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטורי טלינג

קוד
30114
שעות אקדמיות
0
נ"ז
5
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

"נושא/ת כלים" "נושא כלים" מזוהה כאדם הנושא על גופו, כלי בעל ערך, עבור אדם אחר. במקורות הוא מוזכר כאדם, שהעביר דבר מה, ממקום למקום באופן שהגביה אותו. במקורות אחרים הוא מוזכר כמי, שהיה כרוך אחרי אדם דגול והפיץ את דעותיו. בתרבות בת זמננו האדם המודרני, הלכה למעשה, הוא אדון לעצמו ונושא את כליו עמו. בקורס נעסוק בשאלת זהותו של "נושא/ת הכלים" כמושג רב תרבותי כולל, הטעון בפרשנויות רבות ובאמצעותו ניתן להביע עמדה אישית חברתית, פוליטית וביקורתית. נתמקד בבחינת מערכת היחסים בין האדם הנושא, לבין הכלי הנשוא באמצעות בגד או תכשיט ייעודי, המבטא את החיבור ביניהם. כל סטודנט יבחר לעצמו, באופן חופשי, חפץ לשאת על הגוף ויעצב עבורו בגד, אביזר או תכשיט. לכל אורך הקורס יתנסו הסטודנטים, ביצירת פעולה פרפורמטיבית, להמחשת תוצרי הפרויקט ואותם יציגו בסיום הקורס בשפת המיצג, בחלל נתון. במהלך הקורס נחקור את התהוות מנהגי נשיאת הכלים על הגוף, בחברות שונות בעולם ובתרבות המקומית במיוחד. מבעד לכלים, שאנשים נושאים על עצמם או נושאים אליהם עיניים, ניתן לבחון את החברה הצרכנית, בה אנו חיים, מתוך עמדה ביקורתית. הקורס יתקיים במתכונת מעבדת ניסוי וטעייה, שבה נקדם עקרונות עיצוב בר קיימא ושת"פ עתידי בקהילה. כל סטודנט יבנה אתר וינהל יומן דיגיטלי לתיעוד מהלך היצירה. ה smartphone האישי יהיה כלי עבודה מרכזי לתיעוד ועריכת תמונות וסרטונים.