רישום (קב' א') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רישום (קב' א')

קוד
300311
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקניית מושגי יסוד וטכניקות ברישום כשפת הבעה, פיתוח ההתבוננות וקשר עין-יד בהתייחס לנושאים ותחושות. הקורס יתמקד בבדיקת אמצעי רישום כפרופורציות, ניתוחי קומפוזיציה ועוד. במקביל לעבודה המעשית יבחנו גם הקשרים היסטוריים לתולדות האמנות