גוף-חפץ והממשק ביניהם: עיצוב בסביבה של עורות בעיבוד צמחי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

גוף-חפץ והממשק ביניהם: עיצוב בסביבה של עורות בעיבוד צמחי

קוד
303349
שעות אקדמיות
6
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מזמן מרחב חוקר וחווית עומק של היכרות עם עורות בעיבוד צמחי ( שיטת בירוס קדומה ומסורתית ( ומטרתו לבסס יכולת הבנייה ועבודה בחומר זה תוך עיצוב וביצוע של אביזר / חפץ המתייחס לגוף ולסביבתו הקרובה. דרך התנסות פרקטית מובנית – סדרת תרגילים - נפגוש את המופעים הייחודיים והמגוונים שיכולים להיות לחומר זה , ובהתאמה, את שיטות העבודה ,הכלים והטכניקות לבנייה תלת ממדית בחומר. בסדרה של הרצאות נשווה בין מסורת הבנייה והשימוש בעורות צמחיים לבין עבודות עיצוב עכשוויות שמרחיבות את הגבולות המסורתיים של ביטוי צורני / מבני ורעיוני בחומר. הרעיון שייבחר לפיתוח פרויקט הקורס יזוקק מתוך מחקר של מאפייני תרבות , פילוסופיה ותפיסות עולם / סגנון חיים / תקופה / קבוצה או אישיות מסוימת המעניינים את הסטודנט. העבודה תתבסס ותביא לידי ביטוי את התכונות המייחדות את החומר. דגש יושם על פיתוח וביצוע פרטי קראפט ייחודיים , חדשים. הקורס לא מתאים לנמנעים ממגע עם עור.