מבוא לפיתוח ויצירת נעליים קב' ב' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לפיתוח ויצירת נעליים קב' ב'

קוד
30053
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

בקורס ילמדו מושגי בסיס ויכולות טכניות מקצועיות לפיתוח ויצירת נעליים. הקורס ייתן רקע ותמונה כללית על בניית נעליים, החלקים השונים וחיבורם לתוצר השלם. במהלך השיעורים ילמדו שלבי העבודה השונים, המיומנויות, סדר העבודה, הכלים וההבנה של בניית תלת ממד תוך התמקדות בפיתוח הגפה וביצוע של זוג נעליים בשלמותו. הקורס יקנה ידע טכני ומיומנויות עבודה תוך הבנה מהי יצירה בתוך מסגרת טכנית.