הנחיה פרויקט בבחירה אישית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הנחיה פרויקט בבחירה אישית

קוד
301681
שעות אקדמיות
0
נ"ז
5
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00