סטודיו תכשיטים ואביזרים: ראשית שפה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו תכשיטים ואביזרים: ראשית שפה

קוד
30159
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעסוק בהיסטוריה המקומית של תחום הצורפות; כל סטודנט/ית יבחר יוצר/ת, תפישה או רעיון בו יתמקד, ויעמיק במקורות מהם נבע ובמאפייניו - ברמה התרבותית והחומרית. בהתייחס לכך, ייצור תחילה עבודה המתייחסת למושג 'מחווה', ובהמשך ינסח צורנית וחומרית את התפיסה האישית ביחס לתחום, למקום ולזמן - במסגרת סדרה בת 2-3 פריטים לפחות.