יסודות התדמיתנות 2 (קבוצה ב') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות התדמיתנות 2 (קבוצה ב')

קוד
30048
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

במסגרת הקורס המסכם א לימודי התדמנות בשנה א' הסטודנטים יתרגלו את הפעולה הראשונית של דיגום בדים שונים על גוף. עיצוב בגד דרך פעולת דיגום חופשי, והעברתו בשלב שני לגזרה שטוחה. על ידי תרגילים שונים הסטודנטים יחזקו את יכולתם והבנתם בבניית בגד בצורה אינטואיטיבית ויצירתית תוך התחשבות בתלת הממדיות של הגוף ועד כמה אפשר לצאת ממנו. בנוסף הסטודנטים יתרגלו פיתוח מגזרת יסוד על הבובה בתל מימד ושינוי הקווים והנפחים בדרך פיסולית ואיך להעביר את העיצוב החדש לגזרה שטוחה.