מבוא לצורפות 2 (קב' א') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לצורפות 2 (קב' א')

קוד
30081
שעות אקדמיות
120
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

מבוא לצורפות 1 הכרות עם חומרי הגלם של הצורפות, תכונותיהם והתנהגותם, התנסות ביצירה בחומרים אלו מרגע התכתם ויצירת סגסוגת, לימוד טכניקות בסיסיות של עבודה ידנית בעזרת כלי הצורפות, עיצוב ובנית גופים ואוביקטים פשוטים. בקורס יתכננו הסטודנטים ויבצעו תרגילים, בהם יתנסו בחומר שנלמד, ירכשו מיומנויות ויפתחו תהליך יצירה המתבסס על תכונותיהם הפיזיות והמשמעויות המסורתיות והתרבותיות של החומרים המשמשים בצורפות. הנושאים שילמדו בקורס: התכה והכנת חומר גלם, עיבוד ראשוני, מדידה וסימון, הפרדת חלק מן השלם, עיבוד שבבי, חיבור בחום.