שיטות תקשורת בעיצוב: רישום תכנוני ואיור (קבוצה א') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיטות תקשורת בעיצוב: רישום תכנוני ואיור (קבוצה א')

קוד
300121
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

מטרת הקורס היא לשכלל את יכולת הרישום החופשי בתחומי העשייה של המחלקה, תוך התמקדות בפיתוח רעיוני למטרות עיצוביות. נעבוד על רישום אובייקטים, תכשיטים, תיקים ונעליים, משקפיים, איור אופנה ואיור טכני. דרישות הקורס: נוכחות מלאה, השתתפות פעילה בתרגילים בכיתה , הגשה של שיעורי-בית בהיקף של כשעה וחצי מידי שבוע.