שיטות תקשורת בעיצוב: פוטושופ ואילוסטרייטור (קבוצה ב') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיטות תקשורת בעיצוב: פוטושופ ואילוסטרייטור (קבוצה ב')

קוד
300122
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

מטרת הקורס בסמסטר השני היא לפתח, להרחיב ולהעמיק את יסודות העבודה עם תוכנות גראפיות: פוטושופ ואילוסטרטור, כדי לעדכן את ארגז הכלים העומד לרשות הסטודנטים/יות לעבודה הדיגיטאלית למטרות תקשורת, פיתוח רעיוני וחזותי של העיצוב ולשיטות הצגתו והגשתו. הקורס מבקש לפתח גישה אינטגרטיבית בין כלים ידניים ודיגיטאליים, בין שלבי המחקר, הפיתוח וההגשה של היצירה העיצובית. הקורס יתמקד בשיטות דיגיטאליות באיור אביזרים, אופנה ואיור טכני. כמו כן, בסקצ׳בוק נמשיך בשכלול שיטות תקשורת ומחקר. דרישות הקורס: נוכחות מלאה, השתתפות פעילה בדיון ובעבודה על התרגילים בכיתה ובחדר המחשב והשלמה של פרויקט סיכום.