צירופים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צירופים

קוד
30155
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעסוק בחשיפה לתחום התכשיטים, הבהרת מושגי יסוד והתנסות בתהליכי עיצוב טכניים ורעיוניים המתייחסים אליו. בתחילת הקורס יילמדו ויבוצעו תרגילים בצורפות בסיסית. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לעצב ולייצר תכשיט לצוואר אשר ידון בנושא "ביני לבין האחר" ויתבסס על רעיון ופיתוחו בתהליך עיצובי שלם ומובנה. התכשיט בקורס זה יהיה המתווך בין העונד לסביבתו מבחינה רעיונית ופיזית. בהיותו תכשיט לצוואר, הוא מקיף את העונד מכל צדדיו ויכול לתפקד ולהשפיע על העונד ועל סביבתו בדרכים שונות. הקורס ילווה בסדרת הרצאות על תכשיטים, מהותם ותפקידם ועל מקורות של מוטיבים דקורטיביים, שתתקיימנה בתחילת השעורים הראשונים. * הקורס יועבר על ידי פרופ' ורד קמינסקי ועתי חן לסירוגין, עדכון שעות ההוראה של עתי, יימסר בשיעור הראשון.