משקפיים - עניין של השקפה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

משקפיים - עניין של השקפה

קוד
300316
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

מטרת הקורס היא תכנון וביצוע של זוג משקפיים. הקורס יפתח בהיכרות עם נקודות ציון משמעותיות- צורניות ותפקודיות - באבולוציה של המשקפיים. כתרגיל מבוא, יחל השלב המעשי ביצירת זוג משקפיים, שמקורו החזותי פנטסטי ובהמשך יתמקד בתכנון וביצוע זוג משקפיים תוך התייחסות לזהות, לתכונות, או למאפיינים חזותיים של המשתמש.