עיצוב בסיסי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב בסיסי

קוד
300111
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

קורס העיצוב הבסיסי נועד לתת תשתית רחבה ביסודות השפה הצורנית והחומרית, תוך שימת דגש על תהליכי חשיבה, תכנון ויצירת פתרונות בפועל. הקורס יכלול תרגילים מגוונים הרלוונטיים לתחומי המחלקה, אשר ראשיתם במחקר ויזואלי ורעיוני וסופם בחפץ או אביזר, תכשיט או פריט לבוש – המתייחסים אל השפה החזותית הקיימת ואף יוצרים בה נדבך חדש.