עקרונות דיגום ותדמנות (קב' ב') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עקרונות דיגום ותדמנות (קב' ב')

קוד
30044
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס ירכשו כלים בסיסיים של תדמיתנות ודיגום, יפותחו מיומנויות בסיסיות של תפיסה ויישום בין דו ממד לתלת ממד; התבוננות ומחקר של מבנה הגוף כבסיס לבגד, למידת מושגי יסוד בתדמיתנות, שיטות סימון ומדידה, שרטוט טכני, בניית גזרות יסוד ופיתוחן, דיגום חופשי