יסודות ותרגול התפירה (קב' ב') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות ותרגול התפירה (קב' ב')

קוד
30061
שעות אקדמיות
60
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

בקורס ילמדו הסטודנטים ויתרגלו שיטות וטכנולוגיות בסיסיות של תפירה.