יסודות ותרגול התפירה (קב' א') | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות ותרגול התפירה (קב' א')

קוד
30061
שעות אקדמיות
60
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הכרות ותרגול בשיטות ובטכנולוגיות בסיסיות של תפירה בקורס ילמדו הסטודנטים ויתרגלו שיטות וטכנולוגיות בסיסיות של תפירה.