צילום בזירה פוליטית (צילום ופוליטיקה) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום בזירה פוליטית (צילום ופוליטיקה)

קוד
84438
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30

תקציר הקורס ומטרותיו :

צילום – ופוליטיקה הינם שחקנים מרכזיים בזירת המציאות העכשווית ואחוזים זה בזה באופן הדדי ותלותי. במהלך קורס זה נברר ונבחן את הקשר בין מציאות פוליטית נתונה – לצילום, דרך חשיבה פוליטית והצגתה כעמדה (פוליטית) באמצעות צילום. נחשוב על צילום כדרך להבעת עמדה פוליטית הקשורה במבנה הפוליטי בישראל - ולדיון בסכסוך/קונפליקט הישראלי – פלסטיני. נרחיב את הדיון גם למתח בין ימין - מרכז – ושמאל, חילוניות מול דתיות, מרכז ופריפריה, פערים חברתיים / כלכליים ועוד.

במסגרת הקורס נאפשר דיון פוליטי רחב, מכיל – שמזמין התבוננות ועשייה פוליטית דרך צילום. הקורס יתמקד בצילום ככלי פוליטי וחברתי החל משנות השבעים ועד הזמן העכשווי והנושא ייבדק גם לאורו  של השיח התיאורטי בשאלות של "ייצוג" ( representation) ותוך התייחסות לביקורת על מערכי כוח מכוננים בחברה. נבחן פעילות זו גם על רקע מגמות טכנולוגיות חדשות ומדיה חברתית (טלפונים ניידים, ופלטפורמות ההפצה של הרשתות החברתיות, היוצרות קהילות אקטיביסטיות טרנס לאומיות).

מטרת הקורס היא לאפשר דיון פוליטי רחב ומכיל – שמזמין את הסטודנטים/ות לזמן אל תוך השיח הכיתתי ייצוגים פוליטיים רחבים ושונים באמצעות צילום; זו גם תהיה נקודת המוצא לעבודת הסטודנטים/ות במהלך הקורס – ולבניית גוף עבודות בהקשר פוליטי.

בתחילת הקורס נסקור מתודולוגיות צילומיות שונות שישמשו פלטפורמה ותבנית לעבודה והתייחסות.

בתוך כך נשלב קריאה וצפייה בעבודות רלבנטיות לנושא, נעבוד בשיתוף עם קהילה, נבצע פעולות מיפוי  ואיסוף חומרים ארכיוניים (כפעולת למידה ויזואלית) , נקיים צילומי מעקב – ועוד.

במסגרת הקורס יתבקשו הסטודנטים/ות לבחון סוגות פוליטיות רחבות ולעבוד איתן, ולבנות גוף עבודות רחב, ביקורתי – וחזותי.