עיצוב מערכתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב מערכתי

קוד
25005
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס אשר יוקדש לעיצוב מערכת מורכבת אשר מכילה בתוכה תכנים בנפחים משתנים, ומנגישה מבנים סיפוריים שונים זה מזה. תוך בחינת היחסים בין פורמט וקונטקסט, נתנסה בעבודה על ציר הנע בין ״מבט־על״ ל״קלוז־אפ״ — בין אינדקס לפרט בודד. נצא מתוך מאגר ארכיוני ונאסוף בהשראתו מידע קיים או דמיוני. דרך פרשנות אישית, נעבוד על עיצוב התצוגה של האינפורמציה תוך יצירת לוגיקה ברורה. נבנה מערכת שתי וערב שתאפשר גם שליפה של ידע בחתכים שונים, וגם מסע של שיטוט בין פריטים לאורך ציר לינארי.