מבוא לעיצוב אותיות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לעיצוב אותיות

קוד
260008
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30

מלאכת עיצוב האותיות איננה מסתכמת ביצירה של אותיות חדשות לגמרי. אחת מתתי־הדיסציפלינות בעיצוב אותיות היא עיסוק ב-Revival — שחזור, שימור ופיתוח מודלים היסטוריים והבאתם למצב של פונט בו ניתן להשתמש. בקורס זה נתמקד באותיות היסטוריות שעוצבו באבן, בנייר, במתכת או בעץ, וניצור אותן מחדש באמצעים הטכנולוגיים של ימינו. פערי הטכנולוגיה ידרשו נקיטת עמדה עיצובית, תוך הבנה מעמיקה של ההבדלים והדקויות, והכרה בחשיבות של כל החלטה שמתקבלת.

נלמד לעומק כלים ומושגים בעיצוב אותיות — על Optical Sizes, על הטכנולוגיות והמגבלות השונות עמן עבדו מעצבי אותיות בעבר, נדבר על ההבדל בין font ו-typeface, נבדוק מהם ההבדלים בין פרנקריהל בגודל 7 משנות ה-20 לעומת פרנקריהל בגודל 36 משנות ה-70, נשאל מדוע ישנן ליגטורות, מתי צריך kerning ומתי לא, ונגיע גם עד הטכנולוגיה של ימינו — Variable Fonts.