יסודות טיפוגרפיה -א'4 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות טיפוגרפיה -א'4

קוד
25028
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

בקורס זה נערוך הכרות עם האות העברית דרך שתי נקודות מבט משלימות: מצד אחד מבט היסטורי-תרבותי — אשר יוביל אותנו להתנסות בקליגרפיה מסורתית, להכרות עם טכנולוגיות דפוס, ולניתוח תיאורטי של גופנים קאנוניים. מהצד השני, מבט פורמליסטי — שמטרתו חקר התחביר הצורני של מערכת אותיות ספציפית (גופן): זהות, אנטומיה, חללים פנימיים, שחור מול לבן, מקצב, צבע, וכד׳.