המחשה ב'-א'5 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

המחשה ב'-א'5

קוד
25027
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30

קורס שנתי להכרת טכניקות איוריות, בשחור-לבן ובצבע, המשמשות כלי ביטוי בתקשורת החזותית. הקורס יקנה כלים מגוונים לתיאור צורני, להמחשת רעיון ולפיתוח והעשרת השפה החזותית. בקורס יושם דגש על הקניית המיומנויות הטכניות בצד אופני השימוש בהן. החשיפה לשפות החזותיות השונות תיעשה במסגרת של תרגילים מעשיים, ניתוח האמצעים הגרפיים ודיון ביקורתי.