יסודות הרישום א'- א'1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות הרישום א'- א'1

קוד
25022
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

קורס סמסטריאלי שמטרתו יצירת בסיס לרישום אקדמי תוך הקניית מיומנויות יסוד כגון: התבוננות, פיתוח חוש לפרופורציות, קומפוזיציה, ניצול נכון של הכלי (עפרון, נייר). תרגול רישום טבע-דומם, רישום נוף ורישום מודל.