מבוא לפיתוח צורה א'4 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לפיתוח צורה א'4

קוד
2107
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

בקורס זה נבחן באילו אופנים מושגים חזותיים מופשטים יכולים להוות כלי לביטוי גרפי מקורי ושימושי, ונלמד כיצד אנו קוראים ביטויים גרפיים מופשטים אלו. נעסוק בצורות יסוד כמו נקודה, קו, כתם או נפח, בלימוד תורת הצבע, ובמשמעות של פעולות כמו פוזיטיב-נגטיב, קומפוזיציה, פורמט, קנה מידה, קונטרסט ועוד.