איור – המאייר כיוצר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

איור – המאייר כיוצר

קוד
25200
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעסוק בשכלול והעמקת היכולת לספר סיפור מורכב באמצעות דימויים חזותיים.

נעסוק בפיתוח שפה חזותית אישית ושימוש באיור ככלי ליצירת תוכן עצמאי, אישי וייזמי.

הקורס ישמש סביבה לפיתוח, חיבור ומימוש של המיומנויות הטכניות, הפרשניות והרעיוניות שנרכשו על ידי הסטודנטים במהלך שלוש שנות לימוד, הכרה של פורמטים בהם מתקיים איור, ועבודה לתוכם.

במהלך הקורס נארח מאיירים יוצרי תוכן מקורי ונכיר אפשרויות מגוונות לביטויי בתחום האיור, ודרכים שונות לפיתוח יצירה עצמאית בעולם שבחוץ.