סדנת נושא - הספר כחדר פלאות אישי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת נושא - הספר כחדר פלאות אישי

קוד
232009
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס ישמש כזירה מחוללת יצירה ומחקר חזותי מעשי ויעסוק בבירור ופיתוח תחבירים חזותיים מחוללי תוכן, היגדים ומשמעות פואטית שאינם מבוססי נראטיב; כל זאת באמצעות התוודעות למדיום הספר כאובייקט, כלי ומכשיר, ותוך התבוננות בתוכן ובפורמט מנקודת המבט ההיסטורית והקונספטואלית של המושג ״חדר פלאות״.

חדרי הפלאות המוקדמים אצרו בתוכם אוספים אישיים. על ידי צירופם של הפרטים השונים באוסף, אשר מוקמו על פי לוגיקה יותר או פחות מנומקת, זה לצד זה במרחבו של החדר, נוצרה תמונת עולם של בעל החדר – נוצק היגד. כך במסגרת הקורס יתנסו הסטודנטים/ות באפשרות ליצור היגד, אמירה, ביטוי שמורכב מהיחס שבין החדר-הספר לבין אוצרותיו. 

בלב סערת המהפכה הדיגיטלית, המתרחשת בעולמנו, ואשר משפיעה ומשנה היררכיות ומנגנונים בכל תחומי החיים, שומר הדימוי החזותי על כוחו ואף מתעצם. בתרבות וויזואלית, המקדשת את המהיר והמידי, זוכה ההיגד החזותי למעמד עליון. יתרונו של הדימוי החזותי, יחיד או סדרתי, ביכולתו לתקשר ולהעביר מסרים מורכבים ועמוקים, ללא קשר לשפה, לזמן, למדיום עליו הוא מוצג, או לטכניקה בה הוא מצויר. לצד וכנגד המהפכה הדיגיטלית, חוזר הספר הפיזי לתפוס מקום משמעותי ובעל תוקף מחודש כמדיום אומנותי, תרבותי ושימושי. במעמדו החדש, הספר הפיזי מושפע מהמהפכה הדיגיטלית, וזכות קיומו תלויה בהצדקת תפקידו. זכות זו שמורה יותר ויותר לספרות חזותית. במתח שבין האנלוגי לדיגיטלי, הולכת ומתבססת ההכרה כי הספר כאובייקט לא נכחד, אלא הופך למרחב מחיה ולמדיום אוטונומי של יצירה אינטרדיסציפלינרית מסעירה, מקורית ומגוונת.

מרחב הקורס יאפשר מחקר מעשי, בדיקה ודיון רפלקטיבי וביקורתי על נושאי הקורס, ועל תהליכי עבודה. 

הקורס סובב סביב שלוש תימות: ״הספר״, ״חדר הפלאות״, ו״טקסט פתוח״ (מאמר מאת אומברטו אקו). הוא יתקיים בצורה של מעבדת עמיתים.