סמינר מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב לשנה ב' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סמינר מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב לשנה ב'

קוד
231003
שעות אקדמיות
60
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

סמינר מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב הוא סמינר שנתי המלווה את פיתוח הפרויקט המרכזי. במרכז הסמינר, שתי שאלות מרכזיות: כיצד ובאילו תנאים יכולה פרקטיקה עיצובית או אמנותית להפוך לפעולה מחקרית? וכיצד נוכל למקם את הפרויקט המעשי בהקשרים חברתיים, מרחביים, תיאורטיים ופוליטיים נרחבים?

במסגרת הסמינר נסקור מגוון של שיטות מחקר עיוניות ומעשיות בתקשורת חזותית וננסח את שיטות המחקר המתאימות לפרויקט שלנו. דרך עבודה וקריאה משותפת הסטודניות.ים יכירו מתודות קיימות במחקר עיצוב, יעיינו בשאלות מתודולוגיות תיאורטיות ויתוודעו למחקר מבוסס פרקטיקה.

לצד ליווי פרטני לכל מחקר, הסמינר יכלול רכיבים משותפים לכלל הכיתה שבמרכזם קריאה קבוצתית ולימוד עמיתים בדגש על מחקר מושגי וחקר מבוסס פעולה ושכלול ״ארגז כלים״ מתודולוגי קולקטיבי.