היפר סטודיו - אוטופיה/דיסטופיה: חדשנות טכנולוגית ולאן היא לוקחת אותנו | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

היפר סטודיו - אוטופיה/דיסטופיה: חדשנות טכנולוגית ולאן היא לוקחת אותנו

קוד
230003
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 10:00 - 13:00

ההיפר סטודיו יעסוק בניסיונות לקדם, לעכב או להכווין לשינוי באמצעות יוזמה ומהלכים אקטיבים (חברתיים, תרבותיים, כלכליים, טכנולוגיים ועוד) על ידי נקיטת עמדה ופעולה פומבית. נבחן מקרים מקומיים ובינלאומיים, ונפגוש  אנשי מקצוע מתחומי אדריכלות ועיצוב, יזמות וחדשנות, מוזיאונים, אקטיביסטים חברתיים - נצביע על מהלכים דומים אך נייצר חדשים. בין כלי העבודה הקיימים, נרחיב את אפשרויות של תהליכי המחקר והפיתוח.