מסגרת הנחיה קבוצתית - תחקיר ופרוגרמה לפרויקט המרכזי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מסגרת הנחיה קבוצתית - תחקיר ופרוגרמה לפרויקט המרכזי

קוד
230006
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 17:30 - 19:00

בסמסטר השני תתקיים הנחיה קבוצתית לצורך מיפוי, ניסוח וגיבוש מתווה לפרויקט בנושא אותו הציע הסטודנט. המתווה יכלול את ניסוח הפרויקט והגדרת מטרותיו ואת סימון תחום התוכן ויעדי המחקר שלו. עם סיום שלב זה יקבע שיבוץ המנחים האישיים לכלל הסטודנטים.