היפר-סטודיו - מבוא אינטגרטיבי לתקשורת חזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

היפר-סטודיו - מבוא אינטגרטיבי לתקשורת חזותית

קוד
230001
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

קורס ההיפר סטודיו הפותח את התואר השני יעסוק בתקשורת חזותית כאמצעי לנסח היגדים משמעותיים על ההווה התרבותי הנוכחי, שבו אנו ניצבים מול אתגרים קוגניטיביים, טכנולוגיים, כלכליים ופילוסופיים הפועלים עלינו ועל הסביבה יותר מאי פעם. הקורס יחולק לשלושה פרקים עיקריים שבהם נארח מדענים, חוקרים ותיאורטיקנים לשיחות שיהוו קרקע לפעולות חזותית של הסטודנטים. הפרק הראשון יעסוק במצב הגוף האנושי הנוכחי. דרך סדרת מפגשים על ניתוחים, אוכל, אדם ומכונה נבחן את מצב הגוף האנושי החדש. הפרק השני יעסוק בתמה של סביבה; אורבניות, ערים והתנועה בתוכן, אוטומציה מואצת, כלכלה חדשה והקריסה האקולוגית. בחלק השלישי של הקורס נעסוק בזכרון, בפרגמנטים של זכרון, באותות מהעבר האישי והקולקטיבי ובהפרטתו. ההיפר סטודיו משלב עיון תיאורטי, ותרגול מעשי.