היפר סטודיו - היסטורית העיצוב הגרפי: לעמוד על כנפי ענקים/יות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

היפר סטודיו - היסטורית העיצוב הגרפי: לעמוד על כנפי ענקים/יות

קוד
230002
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

כאשר עוסקים באסתטיקה עכשווית נהוג להדגיש שהיא תוצר של הגלובליזציה ומאופיינת בפסטיש של סגנונות, המקיים דו-שיח עם ההיסטוריה החזותית תוך כדי הצגת בליל של שפות וסגנונות חזותיים, המצטטים מאמנות העבר על ידי ניכוס, העלאת נוסטלגיה ומשחק עם קומפוזיציות מסורתיות. דימויים אלה מציגים שעתוק, שיכפול, ציטוט, פרודיה, אירוניה והתחזות כמו גם שילוב של סגנונות, ז'אנרים ומבנים חדשים אשר מבטלים דיכוטומיות והיררכיות בין אמנות גבוהה ודימויים חזותיים פופולאריים. שילוב השפות השונות ושזירת ציטוטים ממקורות שונים בנו שפה חזותית חדשה המתאפיינת באינטר-טקסטואליות עם שדות יצירה שונים וברב-שיח אינטר-דיסציפלינארי עם תולדות היצירה החזותית. היצירה החדשה אינה מדברת בקול אחד. היא בעלת נרטיבים ורבדי משמעויות שונים.

הקורס הוא סטודיו פעיל, שבמסגרתו מקיים/ת כל אחד/ת מהסטודנטים/ות תהליך יצירה שלתוכו נמזגת ההיסטוריה של השדה שבו הוא/יא פועל/ת. זהו מרחב מחקרי, משחקי ודינמי, המבקש להפוך את ההיסטוריה החזותית לכלי בידיהם של יוצרים/ות, ולהעמיק את גישתם/ן אל המרחבים ההיסטוריים, לחשוף את האופן שבו ביצירתם/ן של יוצרים/ות מההיסטוריה משתקפים לא רק סגנון, אלא גם עמדות שקשורות לנסיבות ההיסטוריות בהן חיו, מאורעות, תפיסות עולם, זמינות טכנולוגית ועוד. העמקת הבנה זו מעודדת את הסטודנטים/ות לתפוס גם את עצמם/ן ואת יצירתם/ן במונחים היסטוריים, ואת מרחב האפשרויות שמציע ה״עכשווי״ כתלוי מקום וזמן.