סדנת נושא - ייקבע בהמשך | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת נושא - ייקבע בהמשך

קוד
232017
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
-

אנו חיים בעידן רווי מידע וטכנולוגיות, שלעיתים נותן את התחושה המאיימת, שלו נמצמץ לרגע אנו עלולים להשאר מאחור. אולם, הצד השני של אותה מטבע הוא שכיום מרבית הידע האנושי פרוס לרגלינו ומאפשר לנו בצורה קלה מאי פעם ללמוד תחומים שהיו בעבר נחלתם הבלעדית של מומחים. בשנים האחרונות קמו סביבות פיתוח ושפות תוכנה, שנוצרו תוך מחשבה על מעצבים ואמנים, שבאופן מסורתי לא יצרו באמצעות כתיבת קוד. בנוסף, תרבות הקוד הפתוח מנגישה את המידע ומקיימת קהילה תומכת ומשתפת. במהלך הקורס נרחיב את ארגז הכלים העיצובי ונלמד עקרונות בסיסיים של כתיבת תוכנה, תוך בניית פרוייקטים ׳hands-on׳ בסביבת P5.js ושימוש בקוד פתוח. נתבונן בסביבות ביולוגיות, פיזיקליות, וחברתיות ונשתמש בהן כהשראה ליצירה דינאמית, רב מימדית, ואינטראקטיבית. נשתמש במידע דיגיטאלי, נייצג אותו ויזואלית כאינפוגראפיקה וגם נשתמש בו כחומר גלם ביצירה האמנותית והעיצובית.