סמינר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סמינר

קוד
030
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:15 - 13:15