סטודיו אמן | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו אמן

קוד
08000
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:15 - 13:15