'קהילות' | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

'קהילות'

קוד
100000
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר קיץ
בשעה 8:30 - 11:30