ללמוד מירושלים -בחירה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ללמוד מירושלים -בחירה

קוד
0066
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 12:30 - 14:30