סטודיו מרכזי חלל וזמן שנתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו מרכזי חלל וזמן שנתי

קוד
02000
שעות אקדמיות
120
נ"ז
6
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:15 - 14:15