כלים דיגיטלים וניו מדיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כלים דיגיטלים וניו מדיה

קוד
0700
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:15 - 12:15