כלים דיגיטלים וניו מדיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

כלים דיגיטלים וניו מדיה

קוד
0700
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:30 - 16:30