צילום ווידיאו למעצב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום ווידיאו למעצב

קוד
20018
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00