שפת האיור א | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שפת האיור א

קוד
20011
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:15 - 17:15