פיתוח צורה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פיתוח צורה

קוד
20002
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00