תולדות העיור | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תולדות העיור

קוד
1000718
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:15 - 11:45