סטודיו 4 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 4

קוד
004
שעות אקדמיות
105
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:15 - 14:15