טכנולוגית בנין 3 חומרי בניין ושיטות בנייה 2 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טכנולוגית בנין 3 חומרי בניין ושיטות בנייה 2

קוד
019
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 12:30