מבוא לאדריכלות נוף | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לאדריכלות נוף

קוד
026
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:15 - 11:45