קורס כתיבה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס כתיבה

קוד
035
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 12:00